Po meri in potrebah posameznika, individualno ali skupinsko. S celostnim pristopom, z uporabo tehnik, ki temeljijo na spoznanjih kineziološke in psihoterapevtske znanosti.