Naš cilj je ljudem približati telesno aktivnost in zdrave prehranjevalne navade, skratka način življenja, ki na dolgi rok pripomore k zdravju in dobremu počutju.

V našem življenju pride v telesu do različnih degenerativnih sprememb, ki so povezane s staranjem, opravljanjem določenega poklica in telesno nedejavnostjo. Spremembe povzročijo bolečine v različnih delih telesa, po navadi v najbolj obremenjenih delih, kot so: ledveni del, rame, kolena in kolki. Tudi pojavnost kroničnih bolezni in drugih obolenj je vse večja, kar lahko vodi do daljših odsotnosti z dela in manjše delovne učinkovitosti zaposlenih. Primerna telesna aktivnost in prilagoditev delovnega okolja pozitivno učinkujeta na naštete težave.

Tudi stres je eden izmed dejavnikov, ki zelo vpliva na naše fizično in psihično počutje. Dokazano je, da primerna telesna aktivnost zmanjšuje stresni odziv organizma – stresni hormon kortizol se začne sproščati z zakasnitvijo, enostavno postanemo bolj odporni na stres.

Zakaj promocija zdravja na delovnem mestu?

Pomemben sestavni del uspešnega podjetja so zdravi zaposleni v ustreznem delovnem okolju. Promocija zdravja na delovnem mestu prispeva k boljšemu počutju in zdravju zaposlenih, s čimer dosežemo zmanjšano izostajanje zaradi zdravstvenih težav, večjo motivacijo, izboljšano produktivnost. Boljše počutje na delovnem mestu zmanjšuje tudi fluktuacijo zaposlenih.

Za vas organiziramo predavanja in delavnice na temo ergonomije na delovnem mestu, zdravega načina življenja, zdrave hrbtenice, obvladovanja stresa in preprečevanja izgorelosti. Vsebino predavanj in delavnic prilagodimo vašim željam in potrebam.

Za več informacij prevzemite letak  .